Vol 8, No 1 (2019)

Table of Contents

Articles

Michael Sobolewski
PDF
1-8
Xu Zhang, Chen Li, Yasuhiko Morimoto
PDF
9-13
Gui-Ren Lin, I-Ching Hsu
PDF
14-18
Tomohiro Hirata, Dinesh Bahadur Malla, Katsuyoshi Sakamoto, Koichi Yamaguchi, Yoshitaka Okada, Tomah Sogabe
PDF
19-22
Tomah Sogabe, Malla Dinesh Bahadur, Katsuyohi Sakamoto, Masaru Sogabe, Koichi Yamaguchi, Shinji Yokogawa
PDF
23-26
Mohammadreza Ashouri
PDF
27-34
Teppei Tsubokawa, Yoshihiro Maeda, Norishige Fukushima
PDF
35-38
Kenta Takegami, Shunsuke Negoro, Yusuke Funabashi, Ittetsu Taniguchi, Hiroyuki Tomiyama
PDF
39-40
Akihiro Yoza, Chikatoshi Yamada, Kei Miyagi, Shuichi Ichikawa, Naoki Fujieda
PDF
41-44
Hiroki Tokura, Takahiro Nishimura, Yasuaki Ito, Koji Nakano, Akihiko Kasagi, Tsuguchika Tabaru
PDF
45-49
Takahiro Nishimura, Jacir L. Bordim, Yasuaki Ito, Koji Nakano
PDF
50-53
Ryota Komori, Yasuaki Ito, Koji Nakano
PDF
54-59
Makoto Motoka, Hiroki Tokura, Koji Nakano, Yasuaki Ito
PDF
60-67
Tsugushi Nagahama, Kei Miyagi, Chikatoshi Yamada
PDF
68-70
Masaya Negawa, Chikatoshi Yamada, Kei Miyagi
PDF
71-73