Vol 5, No 1 (2016)

Table of Contents

Articles

Feng-Qi Cheng, I-Ching Hsu
PDF
1-4
Prachya Peasura
PDF
5-8
Young-Duk Kim, Jun Kwang Kim, Soon Kwon, Woo Young Jung
PDF
9-11
Xin Zhou, Yasuaki Ito, Koji Nakano
PDF
12-19
Takanori Kurihara, Yamin Li
PDF
20-25
Makoto Kotegawa, Keisuke Iwai, Hidema Tanaka, Takakazu Kurokawa
PDF
26-33
Atsushi Ito, Hiroyuki Hatano, Masahiro Fujii, Mie Sato, Yu Watanabe, Yuko Hiramatsu, Fumihiro Sato, Akira Sasaki
PDF
34-39
Jumpei Ono, Takashi Ogata
PDF
40-48
Rentaro Watanabe, Yonghwan Kim, Fukuhito Ooshita, Hirotsugu Kakugawa, Toshimitsu Masuzawa
PDF
49-58
Keonwoo Lee, Youjip Won
PDF
59-63
Cheng Chang, Md. Anisuzzaman Siddique, Asif Zaman, Yasuhiko Morimoto
PDF
64-67
Shufeng Zheng, Asif Zaman, Yasuhiko Morimoto
PDF
68-72
Soon Kwon, Dajun Ding, Jaehyeong Park, Young-Duk Kim, JunKwang Kim, Wooyoung Jung
PDF
73-74